Những hoạt động đoàn thể sôi nổi trào mừng ngày 20/10 của Tập đoàn Công nghiệp Quang trung
16:34 - 16/09/2018 889

Tại Quang Trung chúng tôi luôn đề cao giá trị con người và luôn khuyến khích những hoạt động tập thể mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Cùng nhìn lại những hình ảnh hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016 của Cán bộ công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung. Tại Quang Trung chúng tôi luôn đề cao giá trị con người và luôn khuyến khích những hoạt động tập thể mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Những hoạt động đoàn thể sôi nổi trào mừng ngày 20/10 của Tập đoàn Công nghiệp Quang trung 

 

Scroll